Phan Vương

Phan Vương

Phan Quốc Vương hiện đang là chuyên viên quan hệ khách hàng tại Crypto789. Quốc Vương đã có 4 năm kinh nghiệm việc cho các sàn giao dịch tại Nhật Bản và nhiều năm cho các công ty tài chính khác. Hy vọng các bài đánh giá của Quốc Vương có thể giúp ích được cho nhà đầu tư.

Page 1 of 2 1 2

Có thể bạn thích